Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

 

     FATMASAVUL GİYİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - www.fatmasavul.com aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

fatmasavul.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü

yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı

kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Fatmasavul.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini

yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

 

Fatmasavul.com’un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

     Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır.

En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı

Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar

öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması

gerekmektedir.

fatmasavul.com ile paylaşılan kişisel veriler, fatmasavul.com gözetimi ve kontrolü altındadır.

fatmasavul.com, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün

korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri

sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri

gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma

testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize

sunarız.

 

 

Fatmasavul.com kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

      www.fatmasavul.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri

veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca fatmasavul.com tarafından işlenmektedir.

FATMASAVUL’a ait olan www.fatmasavul.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez;

kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit

edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.fatmasavul.com

ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel

Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak

 

kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak

saklayacaktır. www.fatmasavul.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf

kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.

www.fatmasavul.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin

veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site

üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.fatmasavul.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı

zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka

kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Kalıcı

çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam

edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı

olabilir.

fatmasavul.com, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek,

saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve

işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

. . Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,iletişim

için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve

güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik

(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri

düzenlemek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri

tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,kamu güvenliğine ilişkin

hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,müşterilerimize daha iyi bir

alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin

ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri

memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi

 

tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde

kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda

anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri

sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve

önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan

doğan haklarımızı kullanabilmektir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

     KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2) İşlenmişse bilgi talep etme

3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

5) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

6) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme

7) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme

9) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz

 

 

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

     KVKK'nın 4. maddesi uyarınca fatmasavul.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda fatmasavul.com'un yürürlükteki mevzuattan doğan

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin fatmasavul.com ile doğru ve güncel verilerini

paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen

 

 

iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.